Bestsellery
Pakiet gotowy sklep Shoper z konfiguracją
Pakiet gotowy sklep Shoper z konfiguracją
3 500,00 zł
szt.
Produkt dnia
Pakiet gotowy sklep Shoper
Pakiet gotowy sklep Shoper
2 000,00 zł
szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony i sklepu internetowego prowadzonych przez PRO Communication Kamila Górecka-Kirwiel

 w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

Jeżeli jesteś Klientem Naszego sklepu internetowego wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalnośćngospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 • Rozpatrywanie reklamacji na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług i wizerunek firmy).
 • Badanie rynku zachowań i preferencji klienta oraz usprawnienie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pro Communication na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)
 • Analizy i statystyki sprzedaży na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na uwzględnianiu przedmiotowych informacji w celu usprawnienia prowadzonej działalności),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzane jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa),
 • Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Pro Communication będzie przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie sklepem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie- do momentu zakończenia jego realizacji

2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia realizacji zamówienia,

4) w celu rozpatrywania reklamacji- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5) w celu badania rynku zachowań i preferencji klienta- do czasu wycofania zgody odbywającej się poprzez zmianę ustawień przeglądarki

6) w celu analizy i statystyki sprzedaży- 2 lata od dokonania zakupów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

7) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć- 2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

8) w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych- do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora - w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy i zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@procommunication.pl lub pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu skorzystania z zakupu w sklepie internetowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy oraz jej wykonanie. Udzielenie zgody na marketing produktów i usług własnych jest dobrowolny i pozostaje bez wpływu na realizację umowy i tym samym dokonanie zakupów w sklepie.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Jeżeli jesteś użytkownikiem strony www wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej)
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów)
 •  Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących

Klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pro Communication na podstawie:

o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

 ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą strony internetowej, agencjom marketingowym w zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług własnych Pro Communciation, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody poprzez ustawienia  parametrów przeglądarki internetowej odbywa się do czasu wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Jeżeli zapisałeś się do Naszego Newslettera wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail:

 biuro@procommunication.pl lub pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Pro Communication nie będzie wysyłać Państwu informacji handlowych na wskazany adres e-mail.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl